Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oto nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, wprowadzonych przez użytkowników serwisu, adresów e-mail i numerów telefonów.

Jaka jest polityka serwisu dotyczÄ…ca adresów e-mail?
Podany podczas dodawania ogÅ‚oszenia adres e-mail sÅ‚uży do weryfikacji osoby zamieszczajÄ…cej ogÅ‚oszenie, oraz jest adresem kontaktowym, na który zostajÄ… odesÅ‚ane oferty od osób zainteresowanych ogÅ‚oszeniem. Serwis przechowuje adresy e-mail, numery telefonów itp. zwiÄ…zane tylko z aktualnie dostÄ™pnymi ogÅ‚oszeniami, oraz adresy e-mail osób, które wielokrotnie zamieszczaÅ‚y ogÅ‚oszenia niezgodne z regulaminem serwisu, aby uniemożliwić im dodawanie kolejnych ogÅ‚oszeÅ„. 

Czy adresy e-mail i numery telefonów sÄ… udostÄ™pniane innym osobom, lub firmom?
Nie udostÄ™pniamy takich danych osobom trzecim lub firmom. Jednak należy mieć na uwadze, że podane w treÅ›ci ogÅ‚oszenia dane (numery telefonów, adresy e-mail) mogÄ… zostać "zapamiÄ™tane" przez inne osoby lub firmy w okresie, w którym ogÅ‚oszenie jest widoczne w serwisie, w celu późniejszego ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

Ciasteczka (pliki cookie) i sygnalizatory WWW (web beacon)
Zastrzegamy sobie możliwość do wykorzystania plików cookie (ciasteczek) do zapamiÄ™tania daty Twoich odwiedzin w naszym serwisie, preferencji w korzystaniu z niego, ustawieÅ„ itp. Ciasteczka zapisywane sÄ… na Twoim komputerze. WiÄ™kszość serwisów WWW korzysta z ciasteczek i sygnalizatorów. 

Serwis wyÅ›wietla reklamy pochodzÄ…ce od zewnÄ™trznych dostawców. Dostawcy reklam (np. Google) mogÄ… używać ciasteczek i sygnalizatorów WWW, mogÄ… uzyskać informacjÄ™ o Twoim adresie IP i typie używanej przeglÄ…darki, sprawdzić czy zainstalowany jest dodatek Flash itp. DziÄ™ki ciasteczkom, sygnalizatorom i znajomoÅ›ci adresu IP dostawcy reklam mogÄ… decydować o treÅ›ci reklam. 

PrzeglÄ…darki internetowe, oraz niektóre Firewalle, umożliwiajÄ… wyÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi ciasteczek i sygnalizatorów, lub jej ograniczenie dla wszystkich lub tylko dla wybranych stron WWW. Jednak wyÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi ciasteczek i sygnalizatorów może uniemożliwić poprawne dziaÅ‚anie naszego serwisu. 

WspóÅ‚czesne przeglÄ…darki umożliwiajÄ… przeglÄ…danie stron www tzw. "trybie prywatnym (incognito)" co zazwyczaj oznacza, że wszystkie odwiedzone strony www nie zostanÄ… zapamiÄ™tane w lokalnej historii przeglÄ…darki, a pobrane ciasteczka zostanÄ… skasowane po zakoÅ„czeniu pracy z przeglÄ…darkÄ…. SzczegóÅ‚owy opis "trybu prywatnego" jest dostÄ™pny w pomocy przeglÄ…darki.